Emerytura: Dla kogo dodatkowe pieniądze

Skończyłam 68 lat, jestem schorowana, sama. Ledwie wiążę koniec z końcem. Słyszałam, że są jakieś dodatki do emerytury. Komu się należą? Stanisława z Suwałk

Tzw. dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75 lat, lub młodszym, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka). Wynosi 203, 50 zł mies. Wypłaca go ZUS.

W pierwszym wypadku dostaje się go automatycznie. W drugim trzeba się o niego postarać, składając w oddziale ZUS wniosek oraz odpowiednie dokumenty.

Potrzebne są: zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentacja medyczna i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jeśli ZUS dodatku nie przyzna, można próbować starać się o zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) w ośrodku pomocy społecznej.

Podst. pr.: Ust. z 17 gr. 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, Ust. z 28 list. 2003 r. o świadcz. rodzinnych

Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: