Emerytury 2017, jakie zmiany przed nami?

Słyszałam, że znowu mają być zmienione przepisy emerytalne. Czy to prawda, że obniżono ponownie wiek emerytalny? Podobno nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać? Jestem nauczycielką i martwię się, że po tych modyfikacjach nie będą mogła przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy nadal obowiązywać będzie okres ochronny? Jak to w końcu jest? Katarzyna ze Słupska.

Faktycznie nowa ustawa od 1 października 2017 r. wprowadza sporo zmian. Jej przepisy obejmą najpierw kobiety urodzone w 1957 r. Bowiem to one w tym roku będą kończyć 60 lat. Jeśli jeszcze będą miały wymagane nowymi przepisami minimum 20 lat stażu pracy, to nabędą prawo do emerytury. Muszą wtedy ocenić, czy opłaca im się przejść na nią, czy też lepiej dalej pracować.

To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowa ustawa – teraz przejście na emeryturę w ustawowym wieku jest prawem, a nie obowiązkiem. Oznacza to, że swobodnie można pracować dłużej.

Aktualne przepisy nie zabraniają dorabiania na emeryturze. Nie ma też limitu dodatkowych zarobków, chyba, że jest się na wcześniejszej emeryturze. Teraz, bez zmniejszenia świadczenia z ZUS-u, można dodatkowo zarobić do 2838,60 zł brutto na miesiąc. To samo dotyczy rencistów.

Proszę się nie martwić

Nowe przepisy nie pozbawią Pani prawa do emerytury. Zarówno kolejarze, górnicy, jak i nauczyciele nadal mogą wcześniej odejść z pracy. Przywilej ten stracą rolnicy, którzy już nie będą mogli przejść na emeryturę w wieku 55-60 lat. Jeśli jednak zdecyduje się Pani na taki krok, proszę liczyć się z tym, że otrzymywać będzie Pani niższe świadczenie.

Podobnie jak wcześniej, pracownikom etatowym na 4 lata przed przejściem na emeryturę przysługiwać będzie okres ochronny. Oznacza to, że teraz, gdy powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, będą oni chronieni przed zwolnieniem odpowiednio: panie po ukończeniu 56 lat, a panowie – 61. Osoby, które w dniu wejścia nowej ustawy w życie mają prawo do emerytury pomostowej lub świadczenia kompensacyjnego zachowują je jedynie do osiągnięcia 60. r.ż. (panie) i 65. r.ż. (panowie).

Kto kiedy na emeryturę?

Do końca 2016 r. prawo do emerytury nabyli mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1951 r. i kobiety urodzone przed 1 stycznia 1956 r. Od stycznia do września 2017 r. uprawnienia te nabędą panowie urodzeni przed 1 lipca 1951 r. oraz panie urodzone przed 1 lipca 1956 r.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Przejdź na początek artykułu