Rozliczamy się z ZUS z dodatkowej pracy

W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS.

Środki z ZUS-u często nie starczają na utrzymanie... Dlatego renciści i emeryci decydują się, by nadal pracować, np. na część etatu, na zlecenie. Jednak osoby na wcześniejszej emeryturze oraz pobierające świadczenie przedemerytalne muszą uważać, by nie zarobić... za dużo! ZUS może bowiem wtedy obciąć im wypłacane środki. Wyjaśniamy szczegóły.

Osoby, które dopiero szykują się na emeryturę i rentę, ale wiedzą, że będą dorabiać, powinny taką informację wpisać już we wniosku o emeryturę (rentę). Natomiast osoby, które od jakiegoś czasu pobierają świadczenia z ZUS, i teraz chcą zacząć dorabiać, muszą powiadomić o tym urząd (na druku Rw-73, który jest dostępny w każdym oddziale ZUS oraz na stronie: www.zus.pl).

WAŻNY TERMIN! Emeryci i renciści, którzy dorabiają od co najmniej ubiegłego roku, powinni do końca lutego 2017 r. dostarczyć do ZUS zaświadczenia od pracodawcy o kwotach zarobków (najlepiej z podziałem na poszczególne miesiące ub. roku). Na podstawie tego dokumentu ZUS rozliczy świadczenie za 2016 rok.

Zaświadczenie od pracodawcy musi potwierdzać zarobki, od których zostały odprowadzone składki, czyli od umów o pracę (nawet na części etatu) oraz od zleceń, a także od dochodów osiąganych za granicą. ZUS nie bierze pod uwagę tylko zarobków z umowy o dzieło, bo od tych umów nie płaci się składek.

Odpowiadamy na pytania dotyczące dorabiania przez czytelników będących w różnej sytuacji.

"Wcześniejsi" emeryci

P. Ewa pyta: „za rok kończę 60 lat, mam wcześniejszą emeryturę, mogę dorobić bez ograniczeń?”

Maciej Raszewski, główny specjalista ZUS: Na razie nie. Dopiero, gdy osiągnie Pani ustawowy wiek emerytalny, można będzie dorobić bez ograniczeń kwotowych. A teraz, na wcześniejszej emeryturze, można dorobić maksymalnie 2838,60 zł brutto. Wyższe zarobki spowodują, że ZUS zmniejszy emeryturę. Gdyby zaś dorobiła Pani powyżej 5271,60 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury. Te limity obowiązują do końca lutego 2017 r.

Renciści całkowicie niezdolni do pracy

P. Maria pyta: „czy mając takie orzeczenie, mogę cokolwiek dorobić?”

M. Raszewski: Tak. Każdy rencista, także z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, może dorobić. Jednak rencistów obowiązują limity zarobków, takie same jak wcześniejszych emerytów. Natomiast bez żadnych limitów mogą dorobić osoby pobierające m.in. rentę inwalidy wojennego, czy rentę rodzinną po tych inwalidach.

Na świadczeniu przedemerytalnym

P. Barbara pyta: „czy limity zarobków dla osób na tym świadczeniu są inne niż dla rencistów?”

M. Raszewski: Tak, osoby pobierające z ZUS świadczenie przedemerytalne mogą dorobić maksymalnie 975 zł brutto miesięcznie (lub 11700 zł brutto rocznie). Wyższe zarobki spowodują obniżenie świadczenia. Natomiast ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, jeśli przychód przekroczy 2729,90 zł brutto miesięcznie (lub 32758,80 zł rocznie).

Student dorabiający na zlecenie

P. Adam pyta: „Czy muszę rozliczać się z ZUS, skoro mam rentę rodzinną, studiuję i mam zlecenie?”

M. Raszewski: Nie, student do 26. roku życia nie musi rozliczać w ZUS dochodów ze zlecenia, nawet jeśli pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu. Za studenta w tym wieku pracodawca nie musi bowiem płacić składek od zlecenia. Takie zarobki nie mają też wpływu na wysokość renty rodzinnej.

Ale uwaga! Jeżeli student jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to tak jak inni pracownicy podlega wszystkim składkom i pracodawca musi je odprowadzić do ZUS. Zarobki z etatu są więc uwzględniane i student musi się z nich rozliczyć, nawet jeśli ma mniej niż 26 lat. Rozmawiała: Marta Jaworska

Pani Lucyna (66): Czy zlecenie zwiększy... moją emeryturę?

Opinia eksperta: Tak, ponieważ od Pani zlecenia pracodawca musi odprowadzać składkę emerytalną. Za jakiś czas proszę więc wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie Pani emerytury.

Pani Natalia (34): Ile mogę dorobić, pobierając rentę socjalną?

Opinia eksperta: Może Pani dorobić maksymalnie 2838,60 zł brutto miesięcznie (taki limit obowiązuje do końca lutego br.). Zarobki wyższe niż ta kwota spowodują zawieszenie przez ZUS renty socjalnej.

Studentowi opłaca się pracować na zlecenie. Jest to korzystne także dla pracodawców, gdyż nie mają obowiązków wobec ZUS.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu