Mieszkania komunalne: nowe rewolucyjne przepisy!

Projekt zakłada sporo obostrzeń w przyznawaniu tych lokali, zmienią się też zasady „dziedziczenia” prawa najmu po zmarłym lokatorze. Przybliżamy szczegóły.

Zmiany są naprawdę istotne dla najemców mieszkań komunalnych! I choć to dopiero projekt, a nowe przepisy mogą obowiązywać nie wcześniej niż z końcem 2017 roku lub nawet w 2018, to czytelnicy mają wiele pytań w tej sprawie.

Nasz ekspert wyjaśnia najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Umowa najmu już nie na stałe! Na jak długo będzie można podpisać umowę najmu z gminą?

M. Nagórek: Wynajem mie- szkań komunalnych nie będzie już bezterminowy – ma wynosić od 1 roku do maksymalnie 5 lat. Po upływie tego okresu będzie można wystąpić o przedłużenie umowy, ale będzie to się wiązało z ponownym rozpatrzeniem sytuacji materialnej najemcy.

W jakiej sytuacji będą osoby, które teraz mają bezterminowy najem?

M. Nagórek: Nie muszą się obawiać utraty mieszkania. Nowe przepisy będą dotyczyć tylko tych umów najmu, które zostaną zawarte po wejściu w życie zmienionej ustawy.

Koniec z dziedziczeniem? Czy bliska osoba będzie mogła mieszkać w lokalu po śmierci najemcy?

M. Nagórek: Projekt przewiduje, że gmina będzie wnikliwie analizować sytuacją finansową osób zamieszkałych razem z najemcą w chwili jego śmierci. Po zbadaniu sytuacji podejmie decyzję, czy podpisze z nimi nową umowę. Obecnie jest tak, że umowę po śmierci najemcy mogą podpisać: małżonek, dzieci, konkubent oraz inne osoby, wobec których najemca miał obowiązek alimentacyjny i które razem z nim mieszkały.

Czy czynsz może wzrosnąć? Mogą się zmienić zasady ustalania wy- sokości czynszów?

M. Nagórek: Raczej nie. Zasady ustalania opłat nadal będą w gestii samorządów. One będą wyznaczać bazową kwotę czynszu za metr kwadratowy. Obecnie w różnych miastach stawki wahają się od kilku do kilkunastu złotych za metr kwadratowy. Od kwoty bazowej można będzie dokonać odliczeń za niedogodności (np. stare okna, brak łazienki czy ciepłej wody). Osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na zasiłki i dodatki mieszkaniowe. Prawa osób

niepełnosprawnych Czy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością będą miały pierwszeństwo?

M. Nagórek: Przy przydziale lokalu nadal będzie decydować kryterium dochodowe ustalane przez gminy. Każda gmina może jednak w uchwale wprowadzić też dodatkowe kryteria.

Gdy w dużym lokalu mieszka jedna osoba Czy nowe przepisy przewidują jakieś zmiany dla osób, które zajmują mieszkania komunalne o dużej powierzchni?

M. Nagórek: Tak, projekt wprowadza nowość w przepisach: rozwiązanie umowy najmu, gdy wynajmowane mieszkanie ma nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku do liczby mieszkających w nim osób. Jednak w takim przypadku najemca otrzyma ofertę lokalu zamiennego. Co z wykupem

mieszkania? Czy lokale komunalne będzie można kupować na własność, jak obecnie?

M. Nagórek: Prawdopodobnie tak. Projekt ustawy nie wprowadza zmian w tym zakresie. Warto więc zainteresować się w swoim urzędzie, czy lokal można wykupić, bo najemca ma pierwszeństwo w jego nabyciu, bez przetargu. Czasem też można wykupić je z bonifikatą, ale to zależy od decyzji gminy. Rozmawiała: Marta Jaworska

Eksperci radzą czytelniczkom

Pani Danuta (65): A co z przydziałem mieszkań socjalnych?

Opinia eksperta: Zasady się nie zmieniają. Te mieszkania nadal będą przyznawane wyłącznie osobom naj- biedniejszym lub po sądowym wyroku eksmisyjnym, które spełniają kryteria dochodowe.

Pani Justyna (48): Gdzie pytać o zasady najmu lokalu z gminy?

Opinia eksperta: Każda gmina określa własne kryteria przyz- nawania miesz- kań komunalnych. Należy to więc sprawdzić w uchwale gminy. Pierwszeństwo mają z reguły wielodzietne rodziny o niskich dochodach.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu