Użytkowanie wieczyste: jakie zmiany czekają mieszkańców

Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność lokatorów.

Samorządy będą przygotowywać się do tych zmian już od 1 stycznia 2017 r. Może to potrwać co najmniej kilka miesięcy, ale jedno jest pewne: projekt przewiduje „zamianę użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa”.

Obecnie bowiem jest tak, że mieszkańcy bloków, które stoją na gruncie należącym do gminy i skarbu państwa, płacą coroczne opłaty za użytkowanie wieczyste (często bardzo wysokie!). Władze samorządowe podwyższając je, tłumaczą, że ceny gruntów drożeją!

Problem dotyczy zwłaszcza mieszkańców dużych miast, np. w stolicy rozesłano ostatnio w niektórych dzielnicach informacje o podwyżkach opłat za użytko wanie o 100 proc. i więcej! Wiele rodzin nie stać na płacenie tej daniny. Co zmienią nowe przepisy?

Kto stanie się właścicielem

Zamiana użytkowania we własność będzie możliwa w domach, gdzie co na mniej jedno mieszkanie jest własnościowe.

Projekt ustawy dotyczy więc wielu osób: właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach (także mających lokatorskie prawa) oraz znajdujących się w takich budynkach sklepów, lokali usługowych, gabinetów.

Przykład: pani Hanna mieszka w kamienicy zarządzanej przez wspólnotę (5 lokali własnościowych i 4 komunalne), a działka pod nią jest w użytkowaniu wieczystym. Po wejściu w życie nowych przepisów p. Hanna stanie się współwłaścicielką tej działki (w części odpowiadającej jej udziałom w gruncie).

Bez składania wniosku

■ Gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy, to przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie się odbywać z mocy prawa, czyli mieszkańcy nie będą musieli składać żadnych wniosków do gminy.

Automatycznie staną się właścicielami gruntu pod budynkiem. Jednak jako właściciele, będą musieli uiszczać opłaty „przekształceniowe”.

Ale uwaga! Opłaty te będą mogły być podwyższane przez gminy nie częściej niż raz na 3 lata.

Kolejna nowość: wpis do księgi wieczystej bez opłat

■ Po wejściu w życie nowych przepisów gminy będą wydawać zaświadczenia potwierdzające, że użytkownik wieczysty stał się właścicielem części gruntu pod budynkiem. Zaświadczenia będą podlegać opłacie skarbowej.

■ Gmina przekaże te zaświadczenia także do właściwych sądów ksiąg wieczystych. Sąd musi bowiem dokonać wpisów nowych właścicieli, ale nie będą musieli oni za to płacić (normalnie taki wpis kosztuje 200 zł).

Korzyści płynące ze zmian

Choć planowane zmiany nie oznaczają końca opłat, mają być one niższe i nie będziemy ich płacić w nieskończoność.

■ Po pierwsze: nie będziemy zaskakiwani tak zwanymi aktualizacjami opłat, które teraz są do konywane na podst. wyceny gruntów przez gminnych rzeczoznawców majątkowych.Nowe opłaty mają być tylko waloryzowane.

■ Po drugie: zmieni się okres pobierania opłaty. Obecnie użytkowanie wieczyste trwa 99 lat i tyle czasu trzeba za to płacić, i to coraz wyższe kwoty. Po zmianie prawa opłatę za własność gruntu będzie się uiszczać przez 20 lat.

■ Po trzecie: własność gruntu będzie przyznana raz na zawsze – jest prawem nieodwołalnym. Natomiast o prawie do wieczystego użytkowania decyduje gmina, samorząd albo skarb państwa, więc może nie być przedłużone po upływie 99 lat.

Gmina może je oddać innej osobie lub zatrzymać na własne potrzeby.

Jak płacić mniej za użytkowanie

Otrzymałaś zawiadomienie o podwyżce opłaty za użytkowanie? Możesz się odwołać! Jeżeli nie zgadzasz się z dużo wyższą stawką za użytkowanie wieczyste na 2017 r., masz prawo zawalczyć o jej obniżenie. Są na to trzy sposoby.

1. Można wystąpić do urzędu gminy (do wydziału gospodarki nieruchomościami) o rozłożenie opłaty na raty lub poprosić o ustalenie innego terminu zapłaty. Wniosek należy złożyć do gminy nie później niż na 14 dni przed terminem płatności.

2. Można ubiegać się o 50-proc. bonifikatę w opłacie, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza ok. 1890 zł brutto na osobę (co stanowi ok. połowy średniego krajowego wynagrodzenia).

3. Można złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wyższej opłacie.

Dodatkowe wskazówki

• W odwołaniu należy podać nazwę organu, od decyzji którego się odwołujemy (np. jeśli właścicielem gruntu jest skarb państwa, to organem reprezentującym jest starosta, a jeżeli grunt jest gminny, odwołujemy się do wójta lub burmistrza).

• Odwołanie należy uzasadnić (np. dołączyć wycenę sporządzoną przez swojego rzeczoznawcę).

• Samorządowe kolegium odwoławcze powinno wydać decyzję w ciągu 30 dni.

Podst.: art. 74 i 81 ustawy o gos podarce nieruchomościami.

Opracowała: Marta Jaworska

Nowe zasady opłat

Zamiast opłaty za użytkowanie wieczyste, właściciele będą płacić opłatę przekształceniową.

Opłaty te trzeba będzie regulować co roku, ale tylko przez określony, ograniczony czas, to znaczy:

• przez 20 lat, gdy przekształcenie we własność dotyczy gruntu pod mieszkaniem, miejscem postojowym lub garażem;

• przez 33 lata, jeśli przekształcony we własność grunt znajduje się np. pod sklepem, lokalem usługowym, gastronomicznym.

Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: