Jak ustalić kapitał początkowy

Ma on znaczący wpływ na wysokość naszej emerytury. Od maja 2015 roku jest obliczany według nowych, korzystniejszych zasad.

Także dla starszych

ZUS obliczy kapitał początkowy ubezpieczonym urodzonym po 31.12.1948 roku. Ustali go także dla starszych, którzy po raz pierwszy składali wniosek o emeryturę po 31.12.2008 roku i wystąpią o obliczenie świadczenia według nowych zasad. Gdyby przeliczenie okazało się mniej korzystne, ZUS będzie wypłacał emeryturę według dotychczasowych zasad.

Ważne obliczenie

Jeśli chcemy mieć wyższą emeryturę, złóżmy wniosek o obliczenie kapitału początkowego. Mają do niego prawo wszyscy ubezpieczeni, którzy pracowali przed 1999 rokiem. Pracodawcy przesyłali bowiem do ZUS zbiorcze zestawienie składek. Dopiero potem zaczęli je rozdzielać na poszczególnych pracowników.

Zgromadźmy dokumenty

Do ustalenia kapitału początkowego będą potrzebne:

wniosek o ustalenie kapitału – druk ZUS Kp-1, kwestionariusz z wpisanymi okresami zatrudnienia do 31.12.1998 roku – druk ZUS Rp-6, świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające składkowe i nieskładkowe okresy zatrudnienia, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druk ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu.

Więcej za studia

Do 2015 roku nie wszyscy mieli zaliczone okresy nieskładkowe za całe studia. Obecnie to się zmieniło. Do kapitału początkowego liczą się wszystkie lata studiowania. Absolwenci muszą tylko udowodnić w momencie przejścia na emeryturę 15-letni staż pracy. Nieważne, czy pracowali przed 1999 rokiem, czy po.

Szukajmy w archiwum

Informację o miejscu przechowywania dokumentów potrzebnych do ustalenia kapitału początkowego znajdziemy na www.ewidencja.apdop.gov.pl. Prowadzi ją Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Punkt konsultacyjno-informacyjny działa pod nr. 22 635 68 22.

Nie zwlekajmy z wnioskiem

ZUS musi przyjąć nasz wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie, ale powinien on zostać zgłoszony najpóźniej razem z wnioskiem o emeryturę. Niezależnie od tego, kiedy zostanie obliczony kapitał początkowy, na naszym koncie będzie zapisany z datą wsteczną, czyli 1.01.1999 roku.

Wychowawczy też się liczy

Na zmianach przepisów zyskały również kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopach wychowawczych. Do niedawna okres ten traktowany był jak lata nieskładkowe.

Kobiety miały naliczany mniejszy kapitał początkowy i otrzymywały niższą emeryturę.

W świetle nowych przepisów każdy okres na wychowawczym, zarówno przed 1999 rokiem, jak i po nim, jest traktowany jak okres składkowy. Warto więc wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego.

Przejdź na początek artykułu