Windykator śle listy z pogróżkami

Jestem zadłużona w kilku bankach. Nie wszystkie długi spłacam w terminie i coraz częściej dzwonią do mnie windykatorzy. Jedna z firm przysyła mi listy i maile, w których się odgraża, że windykator terenowy przyjedzie do mnie do domu i spisze mój majątek. Czy takie działania są zgodne z prawem? Jolanta z Częstochowy.

Windykator może zadzwonić albo wysłać mail do dłużnika, ale musi pamiętać o zasadach etyki i w żadnym razie nie wolno mu używać w rozmowie argumentów nieprawdziwych. Bowiem nieprawdą jest to, że może wejść do mieszkania dłużnika i spisać czy zająć jego rzeczy. Takie uprawnienia ma tylko komornik. Windykator nie ma prawa „na siłę” wchodzić do mieszkania ani zabierać przedmiotów należących do dłużnika.

Nieuczciwi windykatorzy stosują też czasem inne, niezgodne z prawem argumenty, typu: „skierujemy sprawę do sądu” czy „poinformujemy sąsiadów o Pani długach” albo „przyjedziemy do Pani do pracy”. To zakazane środki nacisku!

Sprawę do sądu może skierować tylko sam bank, a nie wynajęty przez niego windykator. Osobie takiej nie wolno też nikogo informować o problemach dłużnika, np. jego sąsiadów lub pracodawcy. I windykatorzy wiedzą, że grożą im za takie działania poważne konsekwencje. Dlatego generalnie tego nie robią, tylko próbują w ten sposób zastraszać dłużników.

Jeśli bezprawne działania windykatora są uporczywe (np. listy i maile przychodzą kilka razy dziennie), można to zgłosić na policję i do miejskiego rzecznika praw konsumentów. Jest też możliwość złożenia skargi na firmę windykacyjną do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po poradę można zadzwonić też na infolinię konsumencką: 801-440-220, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Przejdź na początek artykułu