Zmiana opłaty za imprezę turystyczną

Dowiedziałam się, że cena za wycieczkę z biura podroży może wzrosnąć. Czy to zgodne z przepisami? Maria z Łodzi

Organizator turystyki może podwyższyć cenę jedynie w określonych w przepisach przypadkach, m.in. gdy wzrosną kursy walut, koszty transportu oraz podatki, opłaty urzędowe, lotniskowe czy przeładunkowe, a organizator udokumentuje wpływ wzrostu powyższych kosztów na cenę wycieczki.

Nawet wówczas klient ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane warunki, odstąpić od umowy i wówczas biuro powinno mu zwrócić całą wpłaconą kwotę, bez żądania kary.

Ewentualne zmiany ceny mogą nastąpić nie później niż na 20 dni przed datą wyjazdu. Jeżeli organizator turystyki wciąż domaga się wpłaty dodatkowych pieniędzy i grozi zerwaniem umowy, konsument powinien szukać pomocy u miejskiego bądź powiatowego rzecznika konsumentów, który może skontaktować się z biurem podroży w celu nakłonienia go do postępowania zgodnie z przepisami. Można też wpłacić kwotę, jednak z tzw. „zastrzeżeniem zwrotu”.

Wyrażenie „z zastrzeżeniem zwrotu” najlepiej jest umieścić w tytule wpłaty lub na pokwitowaniu. Uprawnia ono konsumenta do żądania zwrotu wpłaconej sumy w późniejszym terminie, np. po powrocie z wycieczki. Ostatnią możliwością jest odstąpienie od umowy i zażądanie natychmiastowego zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Przejdź na początek artykułu