5 pułapek w rozliczeniu PIT

Swoje ubiegłoroczne zeznanie podatkowe musiałam poprawiać. Na co zwracać uwagę, rozliczając PIT, aby się taka sytuacja nie powtórzyła? Liliana z Poznania

« Rzeczywiście, są takie punkty w rocznym rozliczeniu PIT, w których łatwo popełnić błąd.

« Gdy rozlicza się Pani z mężem, trzeba uważać na staż małżeński oraz wspólnotę majątkową. Aby było to możliwe, para musi być małżeństwem przez cały poprzedni rok. Nawet ślub zawarty w styczniu nie pozwala spełnić tego warunku. Poza tym przez cały rok małżonkowie powinni mieć wspólnotę majątkową.

Wykluczone jest więc nie tylko podpisanie intercyzy, ale także orzeczenie separacji przez sąd, bo wtedy wspólnota ustaje.

« W przypadku rozliczenia razem z dzieckiem – proszę uważać na limity. Podstawowym warunkiem takiego rozliczenia jest faktyczne samotne wychowywanie dziecka – wolny stan cywilny to za mało.

Ponadto ta preferencja obejmuje poza dziećmi małoletnimi także starsze, do 25. roku życia, jeśli się uczą i nie miały dochodów powyżej 3091 zł (nie wlicza się do nich renty rodzinnej). Jeśli dziecko zarobiło więcej, nie może się Pani z nim wspólnie rozliczyć.

« Proszę zwrócić uwagę na ulgę na dzieci. Nie może Pani odpisać pełnej kwoty ulgi za dziecko urodzone w poprzednim roku, chyba że przyszło na świat w styczniu. Rozlicza się ją bowiem proporcjonalnie, w miesiącach. Jeśli dziecko jest pierwsze lub drugie, odpis wynosi 92,67 zł za miesiąc, jeśli trzecie – 166,67 zł, czwarte i następne – 225 zł.

« Trzeba też pamiętać, że nie każdą darowiznę można odpisać od dochodu. Odlicza się wyłącznie darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (choć nie muszą mieć szczególnego statusu – to jest wymagane tylko do przekazania 1% podatku).

Co więcej, wolno je odpisać jedynie do wysokości 6% dochodu. Tylko na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła można łożyć bez ograniczeń.

« Osoby korzystające z odliczenia na internet mogą rozliczyć jedynie kwoty zapłacone w danym roku. Jeśli więc fakturę za grudzień opłacą już w styczniu, to tych pieniędzy nie mają prawa uwzględnić.

Przydatne informacje

« Skorzystaj z infolinii. Z pytaniami dotyczącymi rozliczenia PIT oraz innych podatków można się zwrócić do bezpłatnej Krajowej Informacji Podatkowej pod nr 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) lub 22 330 03 30 (z komórkowego). Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: