Ile zapłacimy samorządom? Wysokość podatków lokalnych w 2017 r.

Stawki opłat gminnych i miejskich pozostają na takim samym poziomie, od nieruchomości maleją.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zależą od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. To kolejny rok, kiedy ceny te są niższe. Dlatego stawki opłat pobieranych przez gminy i miasta w tym roku nie wzrastają lub są nieco obniżone

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych pozostała bez zmian i wynosi 75 gr. za mkw. Nie zmieniła się też opłata od gruntu pod budynek mieszkalny – 47 gr za mkw., oraz od gruntu pod działalność gospodarczą – 89 gr za mkw.

Nieznacznie – o 20 gr – została zmniejszona maksymalna stawka podatku od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2017 r. wynosi ona 22,66 zł za mkw. Mniej zapłacimy, jeśli zdecydujemy się na wyjazd do miejscowości uzdrowiskowej.

Maksymalne dzienne stawki opłat miejscowych wynoszą:

4,24 zł – w uzdrowiskach; 3,08 zł – w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej; 2,17 zł – w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne.

Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej wynosi w tym roku 751,65 zł i jest niższa niż przed rokiem. Na szczęście samorządy z reguły wyznaczają ją na dużo niższym, rozsądnym poziomie. To jedna z niewielu opłat, jaką dość często w uchwałach zmniejszają gminy i miasta. Czy tak się stanie, zależy tylko od nich.

Przejdź na początek artykułu