Jak stosować kartę podatkową

Wyjaśniamy, jakie niewielkie firmy mogą wybrać ten najprostszy sposób rozliczeń z fiskusem.

Wiele firm stosuje kartę podatkową, bo jest to najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Po pierwsze nie trzeba prowadzić księgowości. Po drugie kwota podatku jest stała i nie zależy od wysokości dochodów – choć z drugiej strony ma to swoje dobre i złe strony.

Stały podatek na pewno jest opłacalny, gdy firma ma duże dochody, ale w sytuacji, gdy np. w jakimś miesiącu są straty, i tak trzeba zapłacić daninę fiskusowi.

Kwota podatku zależy od rodzaju działalności gospodarczej, miejsca, gdzie jest ona prowadzona (liczy się liczba mieszkańców w danym mieście lub miejscowości) oraz liczby zatrudnianych pracowników.

Podatek wylicza kierownik urzędu skarbowego na podstawie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (wniosek to druk PIT-16). Oto przykłady miesięcznych stawek podatku, które będą obowiązywać w 2017 roku:

- 140 zł zapłaci krawcowa, która nie zatrudnia pracowników i świadczy usługi w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców;

- 365 zł zapłaci fryzjer damski (z jednym pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców;

- 557 zł zapłaci właścicielka zakładu kosmetycznego (w miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców), która zatrudnia dwie pracownice.

Stawki podatku co roku do końca listopada podaje Ministerstwo Finansów. W przyszłym roku pozostaną one bez zmian, bo ceny usług spadły. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji stawki podatku powinny zostać obniżone. Niestety, przepisy takiej sytuacji nie przewidują – podatek może być jedynie podwyższany.

Jeśli ktoś ma już firmę, a chciałby w przyszłym roku korzystać z karty podatkowej, PIT-16 powinien złożyć do 20 stycznia 2017 roku. W przypadku nowych firm, druk ten można złożyć w ciągu całego roku podatkowego – ale przed rozpoczęciem działalności.

Rodzaje działalności

■ usługową lub wytwór czo-usługową;

■ usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.;

■ usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem);

■ gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.;

■ w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;

■ dotyczącą opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;

■ dotyczącą usług rozrywkowych.

Przejdź na początek artykułu