Najlepsze sposoby na obniżenie podatku według nowych przepisów

Oprócz wyższej kwoty wolnej od podatku, także wspólne rozliczenie oraz ulgi w PIT-ach za 2017 rok mogą się opłacać niektórym osobom.

Pamiętajmy, że PIT-y za ubiegły rok składamy w urzędzie skarbowym do 2.05.2017 r. Normalny termin (30.04) to niedziela.

Przypomnienie ulg za 2016 r.

W rozliczeniach podatku za 2017 r. nadal będzie można korzystać z ulg, bo większość z nich została zachowana:

● na dzieci (prorodzina);

● na użytkowanie internetu – wydatki do wysokości 760 zł (jeżeli podatnik jeszcze nie korzystał z tej ulgi w poprzednich latach lub jeżeli zrobił to jeden raz w rozliczeniu za ub. rok podatkowy);

● dla oszczędzających na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego – odliczenie do wysokości 5115,60 zł (limit został podwyższony w 2017 r., co może obniżyć podatek, ale maksymalnie o 875 zł);

● na odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne (tu zasady się nie zmienią i będą obowiązywać jak w rozliczeniu za 2016 r. – szczegóły na pasku na str. obok);

● dla osób oddających honorowo krew (utrzymane zostaje prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o rekompensatę za oddaną krew lub osocze);

● na cele społeczne (czyli na organizacje pożytku publicznego – ich lista na stronie www.pozytek.gov.pl);

● na cele kultu religijnego (do 6 proc. dochodu).

Ale uwaga! Odliczenie za darowizny należy traktować łącznie, czyli zsumować i odliczyć maksymalnie do 6% dochodu. Pamiętaj! Gdy w 2017 r. będziesz chciała darować coś na fundację, stowarzyszenie itp., to powinnaś dokonać wpłaty tylko na konto danej organizacji oraz uzyskać od niej oświadczenie, że przyjęła pieniądze. Takie dokumenty będą cię uprawniać do odliczeń (urząd skarbowy może zażądać ich okazania w ciągu 5 lat od daty złożenia PIT).

W PIT-ach za 2017 r. też będzie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Jestem samotną matką. Zarabiam prawie 3500 zł brutto. Mam jeszcze alimenty na moje 5-letnie dziecko – 700 zł od jego ojca. Ile mogę zyskać, rozliczając PIT za 2017 r. wspólnie z dzieckiem?

Komentarz ekspertów: Ma Pani szansę na zwrot ok. 1600 zł. Rozliczenie wspólnie z dzieckiem spowoduje bowiem, że roczny próg dochodów po podzieleniu ich na pół (dla wyliczenia podatku, który potem jest mnożony przez 2) umożliwi skorzystanie (i to przez obie osoby) z kwoty wolnej od podatku.

Jestem samotnym ojcem, wdowcem z dwójką dzieci. Dochód na osobę mamy poniżej 800 zł, więc otrzymuję 500+. Czy za 2017 r. mogę rozliczyć się „wspólnie z dziećmi”?

Komentarz ekspertów: Tak, jeżeli faktycznie samodzielnie wychowuje Pan dzieci (np. nie może Pan mieszkać z konkubiną). Proszę pamiętać, że w PIT uwzględnia Pan swoje dochody, np. ze stosunku pracy, z zleceń itp. Zaś świadczenie wychowawcze (z programu 500+) jest zwolnione z podatku, więc nie wymaga wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Mam 1500 zł emerytury na rękę, mąż 1029 zł brutto świadczenia przedemerytalnego. Czy możemy rozliczyć się wspólnie za 2017 r. i ile orientacyjnie możemy zyskać?

Komentarz ekspertów: W Państwa sytuacji samo wspólne rozliczenie praktycznie nic nie daje i nie będzie żadnego zwrotu, ale też i dopłaty do urzędu skarbowego. Chyba że odliczą Państwo we wspólnym PIT jakąś ulgę (np. za używanie internetu, jeśli w latach ubiegłych z niej nie korzystaliście). W przeciwnym razie ZUS Państwa rozliczy (w osobnych PIT-ach i prześle je do urzędu skarbowego). '

Mam 1300 zł emerytury na rękę. Jestem opiekunką prawną wnuczka. Czy mogę w 2017 r. wspólnie dokonać rozliczenia z wnukiem (jest w wieku 15 lat i nie ma żadnych dochodów)?

Komentarz ekspertów: Jest taka możliwość. Ten przywilej – opodatkowania dochodu osób samotnie wychowujących dzieci – dotyczy zarówno rodziców, jak i opiekunów prawnych. Zatem babcia, jako opiekun prawny dziecka, może stosować zarówno przywileje związane ze wspólnym rozliczeniem,wyższą kwotą wolną od podatku, jak też ulgą prorodzinną.

Ale uwaga! Status opiekuna prawnego musi wynikać z postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna, a nie tylko z faktu, że babcia stale zajmuje się dzieckiem, bo rodzic np. wyjechał za granicę.

Możliwe jest wspólne rozliczenie z dzieckiem (po spełnieniu warunków opisanych wcześniej) i związane z tym ewentualne skorzystanie z wyższej kwoty wolnej od podatku.

Jeśli chodzi o ulgę na dziecko, to babcia będzie mogła w PIT za 2017 r. odliczyć od podatku po 92,67 zł za każdy miesiąc wykonywania opieki nad dzieckiem (od daty postanowienia sądu), o ile jej dochód nie przekroczy 56 tys. zł za rok 2017.

Ale uwaga! Gdyby kwota ulgi okazała się wyższa niż sam podatek od dochodów opiekuna, różnica zostanie zwrócona przez urząd skarbowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 4 oraz art. 27 ze znaczkiem „f” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Zasady wspólnych rozliczeń podatkowych z dzieckiem na razie pozostają bez zmian

● Wspólne rozliczenie przysługuje samotnemu rodzicowi, dopóki: – dziecko nie ukończy 18 lat lub – do 25. roku życia, jeśli się ono nadal uczy lub studiuje lub – bez względu na wiek dziecka, jeśli jest ono niepełnosprawne lub otrzymuje rentę socjalną, albo zasiłek pielęgnacyjny.

● Wspólne rozliczenie ma być możliwe tylko, jeśli w 2017 roku dziecko nie osiągnie dochodów lub będą one niskie (nie przekroczą kwoty 6600 zł za cały 2017 r. – zgodnie z nową, wyższą kwotą wolną od podatku). To korzystne, bo do tej pory wspólne rozliczenie nie było już możliwe, gdy roczny dochód dziecka był wyższy niż 3091 zł.

Uwaga! W taki dochód dziecka nie wlicza się np. renty rodzinnej (jeśli dziecko otrzymuje ją z ZUS po zmarłym rodzicu). Nie wlicza się do dochodu także odsetek z konta dziecka, jeśli ma założone je w banku.

● Ważne jest też, z kim mieszka dziecko. Możliwość wspólnego rozliczenia ma tylko ten rodzic, z którym dziecko mieszka (a ten samotny rodzic nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z konkubentem).

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: