Odliczenia podatkowe od pewnych darowizn

Jeżeli w 2016 roku dokonywałaś darowizn na szczególne cele, możesz skorzystać przy rozliczeniu podatkowym z ulgi z tego tytułu.

Ta specjalna ulga obejmuje darowizny przekazane np. na cele kultu religijnego lub dla tzw. organizacji pożytku publicznego, ale także darowiznę swojej krwi (lub osocza) przekazanej stacji krwiodawstwa.

W ramach tej ulgi możesz od dochodu odliczyć maksymalnie 6 proc. Dotyczy to wszystkich darowizn łącznie.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej ulgi rozliczając się z fiskusem w roku 2017, zrób darowiznę do końca 2016 r. Jeżeli dokonasz jej już w roku 2017, będziesz ją rozliczać i ew. korzystać z ulgi w roku 2018.

Składając roczne zeznanie podatkowe, powinnaś wykazać kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalających na identyfikację obdarowanego. Warto mieć dowód wpłaty i ewentualnie dokument potwierdzający wartość twojej darowizny.

Jeżeli w stacji krwiodawstwa oddajesz krew (składniki) również możesz wykorzystać ulgę od szczególnych darowizn. W rozliczeniu rocznym będziesz mogła odliczyć równowartość tzw. ekwiwalentu pieniężnego za krew. Za każdy litr pobranej krwi lub jej składników możesz odliczyć od dochodu 130 zł. Nie więcej jednak (łącznie z innymi darowiznami przekazanymi w ramach tej ulgi) niż 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym.

Aby dokonać takiego odliczenia musisz wziąć zaświadczenie od stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. Odliczenia możesz dokonać tylko, gdy jesteś zarejestrowana w stacji krwiodawstwa i oddałaś krew bezpłatnie. Bo tylko w takiej sytuacji będzie to darowizna i wykazujesz ją w zeznaniu rocznym.

art. 26 ust. z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przejdź na początek artykułu