PIT dla osób na etacie, zleceniu, emeryturze, rencie

Rewolucję w rozliczeniu PIT odczują najmniej zarabiający oraz osoby z niskimi rentami i emeryturami.

Co to takiego ta kwota wolna od podatku, którą właśnie podniesiono do 6600 zł? Mówiąc krótko: taki poziom dochodów rocznych, od których nie trzeba płacić podatku do urzędu skarbowego za 2017 r. (czyli gdy będziemy składać PIT-y do 30 kwietnia 2018 r.). Na wyższej kwocie wolnej mogą zyskać osoby z niskimi dochodami, bo więcej odliczą od podatku. Osoby z minimalną pensją, nie dopłacą.

Osoba na rencie z ZUS

P. Ewa jest na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy (850 zł brutto miesięcznie). Nie dorabia. Czy coś zyska? lPani Ewa może nieco zyskać w PIT za 2017 r., bo łączna kwota jej rocznego dochodu nie przekroczy 11 tys. zł (850 zł x 12 miesięcy = 10200 zł).

Dopóki nie będzie dorabiać, będzie ją rozliczał z podatku ZUS, uwzględniając nową kwotę wolną od podatku i kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne (i przekazywał PIT-40A do urzędu skarbowego).

Gdyby jednak zaczęła do renty dorabiać, będzie musiała rozliczać się sama w PIT-37. Wtedy musi uwzględnić kwoty miesięcznej renty (na podstawie PIT-40A z ZUS) i dochody z pracy czy zlecenia na podstawie PIT-11 od pracodawcy.  Uwaga! Jeżeli p. Ewa ma inne źródła dochodu (np. z wynajmu), też będzie musiała samodzielnie się rozliczać.

Na rencie socjalnej

Pani Jadwiga pobiera rentę socjalną 750 zł. Jest osobą samotną i korzysta też z zasiłku stałego z MOPS – 250 zł. Czy dostanie zwrot podatku? Jej podatek będzie mniejszy niż za rok 2016. Przy założeniu, że renta socjalna p. Jadwigi wynosi 750 zł brutto, co daje rocznie 9 tys. zł, może otrzymać 250-300 zł zwrotu.

Zasiłki z opieki społecznej nadal będą nieopodatkowane, więc jako zwolnione z podatku nie uwzględnia się ich w zeznaniu podatkowym.

Dorabiający wcześniejszy emeryt

Pan Krzysztof jest na wcześniejszej emeryturze (1200 zł brutto miesięcznie). Dorabia na umowę o dzieło (1500 zł miesięcznie). Co oznaczają dla niego nowe przepisy?

Jeśli dochody p. Krzysztofa utrzymają się na dotychczasowym poziomie, to przekroczą rocznie 11 tys. zł, ale będą niższe niż 85528 zł. Kwota wolna pozostaje dla p. Krzysztofa taka sama, jak w PIT za 2016 r., czyli 3091 zł.

Dochód tylko ze zlecenia

P. Maria ma zlecenie w dwóch firmach: w jednej zarabia 1200 zł brutto, w drugiej od 500 zł do 700 zł brutto. Zyska? lDla pani Marii w PIT za 2017 r. raczej nic się nie zmieni, jeżeli jej dochody utrzymają się na tym samym poziomie. Gdy przykładowo przekroczą 20 tys. zł rocznie, to w PIT za 2017 r.będzie mogła zmniejszyć podatek o 556,02 zł (co generalnie oznacza brak korzyści, chyba że np. ma prawo do ulgi prorodzinnej na dzieci, – wtedy ma szansę na zwrot z urzędu).

Pół etatu na minimalnym wynagrodzeniu

Pani Zuzanna pracuje na 1/2 etatu. Do końca 2016 r. zarabiała 925 zł brutto. Co zyska w rozliczeniu PIT za 2017 r.? lPo pierwsze: od 1 stycznia 2017 r. pracodawca musi płacić p. Zuzannie 1000 zł brutto (bo minimalna pensja na całym etacie wzrosła do 2000 zł).

Jeżeli p. Zuzanna nie będzie miała innych dochodów w 2017 r., to z 1/2 etatu osiągnie rocznie  12 tys. zł brutto (ale po odliczeniu składek społecznych podstawa opodatkowania nie przekroczy 11 tys. zł, więc przysługująca jej kwota wolna będzie wyższa).

Rozliczenie małżonków, gdy jedno nie pracuje

P. Anna zajmuje się domem, mąż zarabia 4,5 tys. zł na rękę (ponad 6,5 tys. zł brutto). Na jaki zwrot podatku mogą liczyć, jeśli będą rozliczać się wspólnie? l Na ok. 550-600 zł, bo przy takich dochodach rodziny podstawa opodatkowania w PIT wyniesie ok. 66 tys. zł – cały dochód opodatkowany będzie wg ogólnej skali podatkowej stawką 18%.

Podatek pani Anny i męża będzie obliczany w podwójnej wysokości, ale liczonej od połowy łącznych dochodów małżonków (oczywiście po wcześniejszym odliczeniu m.in. kwot składek na FUS, ewentualnie też darowizn, wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, czy ulgi na internet, jeśli im przysługują).

Ale uwaga! Znacznie większą korzyść ze wspólnego opodatkowania odniosą ci małżonkowie, z których jedno przekroczyło swoim dochodem drugi próg podatkowy (tj. gdy zarobi w ciągu 2017 r. ponad 85528 zł brutto, więc „wpadnie” w 32-proc. podatek).

Własna firma jaki podatek w 2017 r.

Choć na razie dokładnych zmian nie ustalono, to najnowsze zapowiedzi rządu obiecują, że przepisy dla osób prowadzących własną działalność nie będą gorsze niż w roku 2016.

1 Samozatrudnienie

Osoby tzw. samozatrudnione (wystawiające faktury, na zleceniu itd.) nadal będą miały obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym w PIT-36, z zachowaniem dwustopniowej skali podatkowej (18% albo 32%). W 2017 r. też będzie ich dotyczyć wyższa kwota wolna od podatku, tj. do 6600 zł (ale tylko dla najmniej zarabiających). Zaś osoby samozatrudnione, których roczne dochody będą w przedziale 11 000 zł a 85 528 zł, zapłacą podatek według tych samych zasad, jak za 2016 r.

2 Karta podatkowa

Osoby, które wybiorą tę formę opodatkowania, nadal będą wypełniać deklarację PIT-16A. Podatek muszą płacić do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. WAŻNY TERMIN! Jeśli chcesz w 2017 r. rozliczać się na karcie podatkowej, wniosek należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego (jeśli założysz firmę w trakcie roku podatkowego – wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem działalności).

Nowe stawki karty podatkowej (miesięczne), które będą obowiązywały w 2017 r., zostały opublikowane w obwieszczeniu z 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej. Ale uwaga! Osoby rozliczające w ten sposób podatek nie mają prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku.

3 Inne formy opodatkowania

Stawka liniowa podatku dochodowego – 19% (niezależnie od kwoty osiągniętego dochodu), ma być zachowana w 2017 r. (jak wynika z ostatnich zapowiedzi rządu). Ale uwaga! Wadą tej formy opodatkowania jest niemożliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz korzystania z ulg podatkowych.

Jaką kwotę wolną zastosujesz w swo im PIT w 2017 r.?

To zależy od dochodów rocznych! Gdy roczne dochody nie przekroczą 6 600 zł, obniżysz podatek o 1188 zł (masz zwrot nadpłaty!).

Gdy będą większe niż 6 600 zł, ale nieprzekraczające 11 000, to obniżysz podatek o 1188 zł pomniejszone jeszcze o kwotę obliczoną wg wzoru: 631 zł 98 gr x 6600: 4 400 zł (możesz mieć małą nadpłatę). Gdy będą wyższe niż 11 000 zł, ale do 85 528 zł, nie ma zwrotu! Zaś powyżej 85 528 zł rocznie – strata.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu