Kiedy przedawniają się różne płatności?

Każdemu może zdarzyć się niezapłacenie rachunku... I choć nikt nie jest zwolniony z obowiązku oddania należności, to każda płatność kiedyś się przedawni. Ale sami musimy postarać się, by formalnie to potwierdzić.

Nawet jeśli dług z tytułu domowych płatności jest już przedawniony, nie oznacza to, że staje się automatycznie umorzony. Jeśli więc sprawa niezapłaconego rachunku trafi do windykatora lub do sądu, to musimy te instytucje o tym powiadomić.

Przedawnienie będzie bowiem brane pod uwagę dopiero po spisaniu porozumienia między dłużnikiem i wierzycielem. Wyjaśniamy wątpliwości!

Opłaty i czynsze za mieszkanie

Opłaty eksploatacyjne za wodę, ogrzewanie oraz inne, związane z korzystaniem z lokali mieszkalnych – komunalnych, spółdzielczych, we wspólnocie – przedawniają się po 3 latach.

Warto pamiętać: nawet gdy po tym terminie dostaniemy wezwanie do zapłaty lub wezwanie do sądu – nie wolno zlekceważyć takiego pis ma. Trzeba iść na rozprawę lub skontaktować się z windykatorem.

Przykład. Pani Zofia miała dług za mieszkanie komunalne, za które nie płaciła od 5 lat. Miasto skierowało pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty zaległości. Jednak p. Zofia nie stawiła się w sądzie i nie odwołała się, czyli nie złożyła sprzeciwu.

W związku z tym sprawa sądowa przerwała bieg 3-letniego przedawnienia, co oznacza, że teraz dług może być przedawniony dopiero po 10 latach! Sprawa trafiła do komornika. Każda jego czynność będzie przerywać bieg przedawnienia.

Rachunki za gaz i energię elektryczną

Te opłaty przedawniają się po 3 latach od upływu terminu płatności, który został wyznaczony na fakturze przez dostawcę prądu lub firmę gazowniczą.

Przykład. Pani Anna otrzymała fakturę za prąd z terminem płatności na 15 grudnia 2014 r. Jeśli z jakichś powodów nie zapłaci tego rachunku, to przedawni się on 15 grudnia 2017 r.

Pod warunkiem jednak, że w ciągu tych najbliższych 3 lat dostawca nie wystąpi do sądu z pozwem przeciwko p. Annie. Jeżeli jednak dostawca prądu wniesie pozew o zapłatę należności, na przykład w grudniu 2015 r., to 3-letni termin biegnie na nowo!

Warto pamiętać: należy odbierać wezwania do zapłaty, a w sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie zapłacić całej kwoty od razu, możemy prosić dostawcę o rozłożenie jej na raty.

Telefon, internet, kablówka

Płatności z rachunków telefonicznych i inne związane z umową z operatorem, czyli za internet i telewizję kablową przedawniają się z upływem 3 lat od daty na fakturze.

Przykład. P. Ewa nie opłaciła faktury za prąd z terminem płatności na 10 marca 2012 r. Przedawni się ona 10 marca 2015 r. – o ile do tego czasu operator nie sprzeda długu firmie windykacyjnej lub nie złoży pozwu.

Warto pamiętać: jeżeli otrzymamy wezwanie do zapłaty od windykatora, lepiej zadzwonić do tej firmy i negocjować warunki spłaty w korzystnych dla nas ratach.

Wywóz śmieci i abonament RTV

Opłaty za wywóz śmieci przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Przykład. P. Jan ma dom jednorodzinny. Zalega z częścią opłaty za wywóz śmieci z 2012 r.

Termin przedawnienia tej płatności to 31 grudnia 2017 r. A jaki jest termin przedawnienia opłat za abonament RTV? O to są spory między prawnikami. Jednak większość twierdzi, że jest to 5 lat.

Ten 5-letni okres przedawnienia jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym wymagana była płatność na rachunku.

Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: