Możliwe jest wsteczne ubezpieczenie zdrowotne

Od 12 stycznia mamy łatwiejszy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Dwa tygodnie temu weszły w życie nowe przepisy, bardzo ważne dla pacjentów, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.

Dotychczas było tak, że w rejestracji przychodni sprawdzano, czy mamy prawo do otrzymania świadczeń zdrowotnych. Jeśli system eWUŚ tego nie potwierdzał, trzeba było napisać oświadczenie, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Na tej podstawie przyjmował nas lekarz. Jednak jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) stwierdził, że ubezpieczenia nie było, trzeba było zwracać koszty leczenia. Teraz nie będzie to konieczne, jeśli okaże się, że przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to na przykład studentów, którzy podejmowali pracę i nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Podobnie jest z dziećmi, które kończą 18 lat. Nie wszyscy rodzice zgłaszają je w tym momencie do ubezpieczenia. Teraz w tego typu przypadkach możliwe będzie wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczeń lub od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jedno z rodziców zgłasza dziecko do ubezpieczenia do płatnika składek – czyli swojego pracodawcy.

Przejdź na początek artykułu