Refundacja sprzętu rehabilitacyjnego

Córka pani Iwony chce kupić tzw. balkonik, bo jej mama ma trudności z chodzeniem. Czy NFZ to sfinansuje?

– Możemy starać się o refundację m.in. pieluchomajtek, balkonika, protez, aparatów i ortez ortopedycznych, inwalidzkiego wózka, zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych, lasek, kul, obuwia ortopedycznego.

– Kto wystawia zlecenie? – Lekarz na podstawie umowy z NFZ. Niekiedy wystarczy lekarz rodzinny, ale na niektóre przedmioty ortopedyczne zlecenie musi wypisać lekarz specjalista. I tak np. na aparat słuchowy – laryngolog, na okulary – okulista, a na protezę piersi – onkolog, na balkonik, kule, wózek inwalidzki – ortopeda, lekarz rehabilitant, reumatolog.

Jeśli potrzebne jest zlecenie na kontynuację (np. pieluchomajtek, sprzętu do stomii, cewników, zestawów do pomp insulinowych), może je potem wystawić pielęgniarka. – Czy powinnam potwierdzić to zlecenie w NFZ?

– Tak. Możemy to zrobić sami, przy pomocy innej osoby lub wysyłać wypisane zlecenie pocztą. Nie potwierdzamy każdorazowo zlecenia na środki przysługujące co miesiąc, ale tylko pierwszym razem (otrzymamy wtedy część tego zlecenia: kartę zaopatrzenia na 12 miesięcy albo na dany okres).

– Ile mamy czasu na wykupienie zlecenia? – Zasadniczo 30 dni. Na środki comiesięczne do końca miesiąca, na który jest wystawione. – Czy trzeba za coś płacić? – Gdy cena jest wyższa niż limit, dopłacamy różnicę między ceną a kwotą refundacji.

art. 38 ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; zał. do rozp. MZ z 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie.

Przejdź na początek artykułu