Wyższe świadczenie

Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz wynosi ono 1406 zł miesięcznie (wcześniej 1300 zł). Od nowego roku weszły w życie także przepisy dotyczące wsparcia finansowego dla opiekunów po śmieci podopiecznego. Jeśli co najmniej przez rok sprawowali opiekę i otrzymywali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego. W tym drugim przypadku trzeba spełniać warunki dotyczące wieku oraz okresu uprawniającego do emerytury.

Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: