Co grozi za pracę na zwolnieniu lekarskim

Po kontroli ZUS może pozbawić cię zasiłku, jeśli się nie leczysz.

Siostra pani Natalii była niedawno na chorobowym. Pracuje w dwóch firmach, w jednej dostarczyła zwolnienie. W drugiej poszła na kilka godzin do pracy.

– Po kontroli ZUS cofnął jej zasiłek. Czy to zgodne z prawem? – żali się pani Natalia. – Lekarz, na wniosek siostry, powinien wystawić zwolnienie lekarskie po jednym egzemplarzu (druk ZUS ZLA) dla każdego z pracodawców.

Zwolnienie można przedstawić w obu firmach albo w jednej, a w drugiej nie (i wziąć np. urlop). Nie oznacza to jednak, że można w tym czasie pracować! Jeśli bowiem w czasie zwolnienia jest wykonywana praca zarobkowa albo jest ono wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, ZUS może w decyzji cofnąć zasiłek za cały okres zwolnienia.

Kontrola może być przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia. Nieobecność można usprawiedliwić, np. wizytą u lekarza czy w aptece. Z kontroli zostanie sporządzony protokół kontroli (który kontrolowany powinien podpisać).

– Czy ZUS może przywrócić pracownika do pracy wcześniej? – Tak, jeśli w czasie kontroli prowadzonej przez lekarza orzecznika ZUS okaże się, że pracownik może wrócić do pracy wcześniej niż to wynika ze zwolnienia.

Lekarz orzecznik wyda wówczas nowe zaświadczenie, a ZUS decyzję o braku prawa do zasiłku od określonego dnia. Od decyzji można się odwołać do sądu w ciągu miesiąca od dnia jej otrzymania.

– Czy kontrolę może przeprowadzić także pracodawca? – Tak. – Jak szybko po wizycie u lekarza może się zdarzyć taka kontrola? – Jeśli lekarz wystawił e-zwolnienie, kontrola będzie możliwa nawet już pierwszego dnia choroby. E-zwolnienie automatycznie trafi bowiem do ZUS.

Do tej pory kontrola krótkich zwolnień była możliwa dopiero po ok. tygodniu, kiedy chory zwykle już wrócił do pracy.

art. 92 Kodeksu pracy, art. 17 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społ. w razie choroby i macierzyństwa

Zawiadomienie pracodawcy

Obecnie możesz otrzymać zwolnienie papierowe lub elektroniczne. Jeśli lekarz wystawił ci e-ZLA, zwol nienie trafi do ZUS i pra codawcy elektronicznie.

Zwolnienie papierowe, dostarcz pracodawcy w ciągu 7 dni. Inaczej ZUS będzie mógł obniżyć ci zasiłek chorobowy.

Przejdź na początek artykułu