Czego pracodawca może zakazać w pracy?

W pracy to szef ustala zasady. Pracownik ma obowiązek im się podporządkować. Ale jeśli pracodawca nadmiernie rozszerza zakazy, to może być posądzony o dyskryminację albo mobbing. Gdzie więc leży granica zakazów?

Wiele zasad obowiązujących w firmie zależy od charakteru pracy. Inne reguły dotyczą pracowników banku, inne stojących przy taśmie. Są też ogólnie obowiązujące przepisy.

Telefon komórkowy

Czy pracodawca może zarządzić, że podczas pracy w ogóle nie wolno dzwonić przez komórkę? Może nakazać, by zostawiać telefony w szatni?

A. Jaroszek: Nie. Całkowity zakaz dzwonienia na terenie całej firmy może być uznany za niez godny z prawem, ograniczający wolność komunikowania się. Jedynie w niektórych miejscach taki zakaz jest uzasadniony i może być wprowadzony (np. na oddziałach intensywnej terapii, na stanowiskach obsługi klienta, przy obsłudze maszyn itp.).

Ale uwaga! Jeśli pracodawca uzna, że pracownicy nadmiernie korzystają z telefonów w celach prywatnych, i przez to nieefektywnie wykorzystują czas pracy, może wprowadzić ograniczenia (np. dzwonić można w ciągu przerw, jakie pracownik ma ustalone).

Internet i maile

Szef może zakazać korzystania z internetu i wysyłania prywatnych maili?

A. Jaroszek: Tak, pracodawca ma prawo zakazać korzystania z poczty elektronicznej oraz z internetu przez personel do prywatnych celów.

Ale uwaga! Jeśli przełożony chce kontrolować maile pracowników i sprawdzać, jakie strony w internecie przeglądają, to musi ich wcześniej o tym poinformować. Może to zrobić, np. umieszczając odpowiedni zapis w regulaminie lub każdego pracownika powiadomić o tym indywidualnie.

Odpowiedni strój

Przełożony zakazał paniom noszenia w pracy innych rajstop niż cieliste. Miał do tego prawo?

A. Jaroszek: Tak, jeśli pracownice mają stały kontakt z klientami firmy (np. w banku, w urzędzie). Pracodawca może ustalić też, że panie noszą np. bluzki koszulowe i żakiety w określonych kolorach. Ważna zasada w ubiorze może dotyczyć też... długości spódnicy: nie za krótka i nie za długa. Źle widziany może być nadmiar biżuterii i zbyt mocny makijaż.

Ale uwaga! Nakazy dotyczące stroju należy określić w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Tylko wtedy za łamanie ustalonych zasad pracodawca może upomnieć pracownika.

Pamiętaj! Pracodawca musi mieć na względzie godność i poszanowanie dóbr osobistych pracownika. Nie może np. krytykować w obecności innych twojego sposobu ubierania się, nie wolno mu żartować z twojej sylwetki, tuszy itp. Takie zachowania mogą być uznane za mobbing.

Palenie papierosów

Prezes zdecydował o likwidacji palarni w firmie. To zgodne z prawem?

A. Jaroszek: Tak, pracodawca nie musi organizować palarni w firmie. To jego dobra wola. Ale uwaga! Jeżeli pracodawca zakaże palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy, musi to zapisać w regulaminie. Tylko wtedy może karać za naruszenie zakazu.

Pamiętaj! Jeżeli nie ma palarni, to palić można wyłącznie poza terenem firmy. W przepisach nie ma jednak „przerwy na papierosa”, więc na palenie można prze znaczyć przerwy, jakie są ustalone przez pracodawcę, np.: – 15-minutową, jaka się należy każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godz. dziennie; – tzw. przerwy komputerowe (5 minut po każdej godzinie pracy), ale trzeba pamiętać, że tych przerw nie można łączyć.

Plotki o pracodawcy

Czy można stracić pracę za to, że pracownik pisze niepochlebne opinie o firmie na Facebooku?

A. Jaroszek: Lepiej nie krytykować pracodawcy w internecie. Pisanie negatywnie, lub co gorsza obraźliwie o swojej firmie, może być odczytane jako naruszanie jej dobrego imienia i powód do pożegnania się z takim pracownikiem.

Pisanie pozytywnych rzeczy też może się nie opłacać, jeśli informacje są objęte tajemnicą (np. dane klientów, dzienny utarg, plany zmian).

Rozmawiała: Marta Jaworska

Matylda (42): „Szef może ustalić... kiedy korzystać z toalety?”

Komentarz eksperta: Taki zakaz jest absurdalny i wprowadzenie go byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niezgodne z prawem byłoby też żądanie, by pracownicy korzystali z WC tylko podczas obowiązujących przerw.

Karolina (57): Gdzie pracodawca może ustawić kamery?

Komentarz eksperta: Mogą być w miejscach, gdzie jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, np. w banku, na stacji paliw, w sklepie. Nie wolno ich instalować w szatniach, toaletach, czy pomieszczeniach socjalnych.

Eksperci odpowiadają

W każdej firmie zatrudniającej 20 lub więcej pracowników musi być regulamin. W tym dokumencie pracodawca może określić, czego pracownikowi nie wolno robić w godzinach pracy. Jeśli w zakładzie nie ma regulaminu, każdy pracownik musi być powiadomiony indywidualnie o obowiązujących zasadach.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Podziel się
Przejdź na początek artykułu
Więcej na temat: