Nowe przepisy w prawie pracy!

Słyszałam, że w 2016 r. czekają nas duże zmiany w prawie pracy. Podobno mają być odprowadzane składki od wszystkich umów. Czy to oznacza, że od wynagrodzenia syna, który jest studentem i dorabia na umowie zleceniu, będzie liczona składka emerytalna? Agnieszka z Suchej Beskidzkiej

« Faktycznie od stycznia pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych od umów zleceń. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek ten dotyczy wszystkich umów zleceń, dopóki łączna wysokość wynagrodzenia wynikającego z tych umów nie przekroczy wysokości płacy minimalnej, czyli – 1850 zł.

« W przypadku Pani syna nic się nie zmieni. Od umów zawieranych ze studentami lub uczniami (do 26 r. ż.) nadal nie pobiera się składek emerytalno-rentowych.

« Podobnie rzecz ma się z pracownikami, którzy mają zawartą umowę o pracę z innym pracodawcą z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Również osoby prowadzące działalność gospodarczą (poza tymi, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek) mogą zawierać nieoskładkowane umowy zlecenia.

« Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy o pracę na czas określony, przy czym łączny okres obowiązywania tych umów nie będzie mógł trwać dłużej niż 33 miesiące. Od tej reguły będą wyjątki.

Jeżeli pracodawca zatrudni Panią na zastępstwo za innego pracownika albo do prac sezonowych i dorywczych, to zasada ta nie będzie obowiązywać.

« Co istotne, okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będą takie same, jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony. Ich długość będzie uzależniona od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Dla osoby pracującej do pół roku będzie wynosiła 2 tygodnie, 2 lata – miesiąc, dłużej – trzy miesiące. Przy wypowiadaniu takich umów pracodawca nie będzie miał obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia.

« Pracodawca będzie mógł zaproponować po raz drugi umowę na okres próbny, pod warunkiem, że pracownik zostanie zatrudniony przy wykonywaniu pracy innego rodzaju, aniżeli na podstawie pierwszej umowy.

Przydatne informacje

« Próba co 3 lata. Pracodawca może ponownie zawrzeć z tym samym pracownikiem umowę o pracę na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania poprzedniej.

« Nowe L4 Elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA, będą pobierane z ZUS przez Dział Personalny.

Przejdź na początek artykułu