Prawo pracy. Co jest wliczane do minimalnego wynagrodzenia?

Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i raty kredytu, a kwota wolna od potrąceń zależy od minimalnej płacy. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Janina, Grodzisk Mazowiecki

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto, czyli 1459,47 zł na rękę. Tyle syn musi dostać, jeśli będzie pracował w pełnym wymiarze czasu, i to bez względu na staż. Zniesiono bowiem możliwość obniżania minimum dla początkujących pracowników. Pracodawca, obliczając minimum, weźmie pod uwagę składniki i świadczenia wynikające z umowy o pracę, które GUS zalicza do wynagrodzeń osobowych.

Są to m.in.: pensja, dodatek stażowy, dodatek za pełnienie funkcji, premie, nagrody, wypłaty chorobowe. Do minimum nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wypłat za godziny nadliczbowe. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego płaca minimalna będzie proporcjonalna do liczby przepracowanych w miesiącu godzin. Od minimalnego wynagrodzenia zależy wiele wypłat, m.in.: odszkodowanie za nierówne traktowanie w pracy lub za odejście z niej z powodu mobbingu. Pracownik dostanie wówczas tyle, ile wynosi minimalna pensja, czyli 2000 zł; najmniejsza podstawa zasiłku chorobowego – 2000 zł; l maksymalna odprawa przy zwolnieniach grupowych –15 minimalnych płac, czyli 30 000 zł; początkujący przedsiębiorcy mogą płacić składki od 30 proc. minimum, czyli od 600 zł.

Kwoty wolne od potrąceń liczy się od minimum netto. Wynoszą one: 100 proc. przy potrącaniu długów niealimentacyjnych, 75 proc. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90 proc. przy potrącaniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę. Przy alimentach nie ma kwoty wolnej.

Przejdź na początek artykułu