Przywileje pracownicze

Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni.

Prawo pracy przewiduje przywileje pracownicze zarówno dla osób chorych, jak i w wieku przedemerytalnym. Zgodnie z nimi pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury). Nie ma znaczenia ani wymiar etatu, ani rodzaj umowy (np. bezterminowa czy terminowa). Zgodnie z jeszcze obowiązującym prawem wiek emerytalny wynosi 67 lat. Docelowo – jest bowiem stopniowo wydłużany. Jeśli pracownik urodził się po 30 września 1953 r., będzie to 67 lat.

Jeśli na przykład między 1 lipca 1953 r. a 30 września 1953 r., to jego wiek będzie wynosił co najmniej 66 lat i 11 miesięcy. Ma to znaczenie dla momentu objęcia pracownika ochroną przed zwolnieniem. Zatem jeżeli mąż urodził się w październiku 1953 r., to zgodnie z tą zasadą wiek emerytalny osiągnie w październiku 2020 r., a ochronę przedemerytalną zyskał w październiku 2016 r. Od tego momentu rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe tylko, jeśli zawini (zwolnienie dyscyplinarne) albo gdy dojdzie do likwidacji lub ogłoszenia upadłości zakładu pracy. Oczywiście pracownik może zwolnić się sam, np. składając wypowiedzenie albo rozwiązując angaż za porozumieniem stron. Od 1 października 2017 r. zmieniają się przepisy i wiek emerytalny ulegnie obniżeniu. Dla kobiet będzie wynosił 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Po zmianach Pani mąż osiągnie wiek emerytalny dwa lata wcześniej – w październiku 2018 r. Co ważne, nowe przepisy nie wpłyną na okres ochronny – mąż będzie chroniony tak jak dotychczas, czyli do października 2020 r. Oznacza to, że gdy osiągnie wiek emerytalny, może (o ile będzie chciał) nadal pracować, nie obawiając się zwolnienia. Pracownik cierpiący na cukrzycę może zostać uznany za osobę niepełnosprawną, a co za tym idzie – otrzymać specjalne przywileje pracownicze. Będzie to dodatkowy 10–dniowy urlop wypoczynkowy, dodatkowa 15–minutowa przerwa w pracy, 21–dniowy turnus rehabilitacyjny, zwolnienie od pracy na badania specjalistyczne.

Jednak to, czy dany przypadek kwalifikuje się jako niepełnosprawność, zależy od stopnia zaawansowania choroby. Trudno zatem odpowiedzieć na pytanie, czy choroba męża może być podstawą do skorzystania z przywilejów. O stopniu niepełnosprawności decyduje właściwy dla miejsca stałego pobytu danej osoby powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek (druki można znaleźć na stronach internetowych). Potrzebne jeszcze będą inne dokumenty, m.in. zaświadczenia od lekarza, dokumentacja medyczna wraz z historią choroby. Decyzja powinna zapaść w ciągu miesiąca.

Przejdź na początek artykułu