Zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym

Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem osoby w wieku przedemerytalnym, gdy mają mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ale można zwolnić takiego pracownika bez wypowiedzenia (czyli dyscyplinarnie), jeśli np. nie usprawiedliwi nieobecności w pracy, spożywa alkohol w firmie, a nawet gdy często spóźnia się do pracy.

PAMIĘTAJ! Ochrona przedemerytalna nie działa, gdy zakład jest w upadłości bądź likwidacji. Nie ma też zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty.

Przejdź na początek artykułu